ZALOGUJ ADMIN | COOKIES© L TEAM 2021

HIGHEST PASSABILITY

L Team Kraków

L TEAM Ośrodek Szkolenia Kierowców

(HOTEL LIPSK) I PIĘTRO

 

OS. ALBERTYŃSKIE 1-2

31-851, KRAKÓW

DOSKONALENIE

TECHNIKI JAZDY

 

OD 750 PLN

 

 

 

Jednodniowe szkolenie na specjalistycznym dedykowanym obiekcie doskonalenia techniki jazdy.

W  trakcie zajęć wykwalifikowany instruktor, uczy właściwej techniki prowadzenia pojazdu oraz radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych.

 

Ćwiczenia i zadania na  szkoleniu pozwalają  zdobyć nowe praktyczne umiejętności oraz uświadamiają jaki wpływ na konsekwencję zdarzeń drogowych ma nieodpowiednia prędkość.

zapisz się